Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku w całości oddane do użytku

Już na początku września pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z nowo wybudowanej i wyposażonej części budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, która wchodzi w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku będącego najnowocześniejszym w Polsce kompleksem medycznym, w którym pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie.

Wydarzenie poprzedził krótki briefing, w którym udział wzięli przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed, Marek Langowski, kanclerz uczelni oraz Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

Jak podkreślała prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to obecnie największa inwestycja realizowana przez uczelnię. Stanowi ona kolejny etap modernizacji bazy klinicznej GUMed i modernizacji UCK. Prorektor zaznaczyła, że nowe przestrzenie nie tylko będą służyć pacjentom, ale także studentom i kadrze GUMed.

– Nowy obiekt, oprócz prowadzenia działalności leczniczej, stanowić będzie także istotny ośrodek kształcenia przed- i podyplomowego specjalistów w zakresie ochrony zdrowia. To tu studenci GUMed zyskają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze obecnie technologie, a naukowcy nowe warunki do realizacji innowacyjnych multidyscyplinarnych projektów badawczych – mówiła prorektor Szurowska.

Jakub Kraszewski zaznaczył, że nowe przestrzenie znacząco powiększą możliwości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zarówno jeżeli chodzi o tryb pobytów stacjonarnych, jak i tryb hospitalizacji jednodniowych. – Nasz szpital i te oddziały zajmują się leczeniem wysokospecjalistycznym, często unikatowym w zakresie całego makroregionu. Jesteśmy nieporównywalnym miejscem, w skali kraju, w którym wszystkie dziedziny, może z wyłączeniem pediatrii, działają w XXI-wiecznej strukturze. Ale i nad tym pracujemy – powiedział dyrektor naczelny UCK.

Budowa budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK rozpoczęła się 6 lat temu. Inwestycja została podzielona na dwa etapy ze względu na konieczność relokacji części klinik z wyburzanych obiektów. Pierwsze trzy budynki oddano do użytku w 2018 roku. W drugim etapie powstał ostatni segment , który został oddany do użytku na początku maja bieżącego roku. Od tego czasu wykonywane były tu prace dodatkowe i wyposażanie w nowoczesną aparaturę medyczną, łóżka i meble.

Z zakresu onkologii w CMN będą działać Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Klinika Onkologii i Radioterapii oraz Zakład Medycyny Nuklearnej.

Połączone budynki Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) i Inwazyjnej (CMI) tworzą najnowocześniejszy w Polsce kompleks medyczny, w którym pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie. Koszt całej inwestycji (CMN) wyniósł ok. 691,6 mln zł (526 mln zł to koszt kubatury i infrastruktury, a 165,6 mln zł wyposażenia). Większość środków – ok. 590 mln zł – pochodzi z budżetu państwa, 55 mln zł to środki własne UCK, 12 mln zł to środki unijne, natomiast pozostała kwota to środki zapewnione przez Gdański Uniwersytet Medyczny.